Video for storytellers

Jeg producerer lyd og video for storytellers. Det er mit speciale.

Mundtlig historiefortælling er ikke helt det samme som storytelling i film og tv.  Her fortælles historien af fortælleren, ikke af dramaturgien. Tilhøreren kigger ikke ind i historien eller dens miljø. Det er omvendt. Historiefortælleren træder ind i tilhørerens miljø. Når det er rigtig vellykket …

Der er selvfølgelig mange spændende overgange imellem de to slags filmsprog, og jeg eksperimenterer gerne i den gråzone, men det er vigtigt at kende forskellen. Kender du ikke den, misforstår du opgaven og går fejl af dit publikum.

Bortset fra denne principielle forskel, så forventer publikum naturligvis lyd og billede i professionel kvalitet. Den kvalitet har jeg tilegnet mig gennem gode råd fra professionelle videofotografer og lydfolk samt seks års træning.

Jeg producerer helst i marken, det vil sige i dit miljø.

Video for storytellers behøver rigtig god lyd

Jeg kan lave god fortællerlyd i dagligstuen, på den lille teaterscene eller i Guds fri natur. Her kan du se et eksempel på en udendørs øve-optagelse. Jeg benytter microports (kropsbårne mikrofoner) og boom-mikrofoner. Inden døre benytter jeg Neumann TLM-103. Spørg eventuelt din lydmand, hvad det er.

Billedsiden dækkes ind af et Canon DSLR-kamera med manuelle objektiver for god filmisk effekt.

Prisen for en standard videoproduktion er 2.400 kroner for den første time og 400 kroner for hver time derefter.

Inkluderet i prisen er min kørsel overalt i Danmark og vores fælles planlægning af  optagelsen via telefon og Skype.

Jeg giver også gerne tilbud på en produktion.

Jo, jeg er godt klar over, at det æder en del af dit honorar for en enkelt aften, hvis ikke det hele. Til gengæld har videoen mindst et par års levetid som trækplaster for nye jobs og større synlighed.